Mutant Mania I

In deel 1 van Mutant Mania gaan we eerst in wat nu precies een mutant is: Een mutant (in het Latijn Homo Sapiens Superior genaamd) is iemand die geboren is met een genetische variatie (of daar de potentie voor heeft). Oftewel geboren is met een extra gen, het zogenaamde X-Factor gen. Hierdoor bezit hij/zij over bepaalde bovenmenselijke krachten.

Bij de meeste mutanten manifesteren zich hun superkrachten rond de puberteit (meestal wanneer de persoon zich in een stressvolle situatie bevindt), maar bij sommige zijn ze al bij de geboorte aanwezig. Fysieke/uiterlijke kenmerken zijn soms ook al eerder aanwezig, dan de bijkomende superkracht.

In enkele gevallen gebeurt het dat de gave zich pas heel laat (bijv. rond hun 30ste) bij iemand manifesteert. Dan spreekt men over een latente mutant. Tevens kan er in een later stadium van het leven van de mutant de gave of het uiterlijk zich verder ontwikkelen of zelfs zich een nieuwe secundaire mutatie ontwikkelen.

Zo had Emma Frost voorheen alleen een telepathische gave, maar jaren later manifesteerde zich bij haar een tweede superkracht, namelijk de gave om een exoskelet van ondoordringbaar diamant om haar lichaam te creëren.

Er bestaat een theorie dat de soort gave bepaald wordt aan de hand van de soort situatie waarin de mutant zich bevindt als de gave zich manifesteert. Dit is echter nooit bewezen.

Het mutante gen is vaak erfelijk. Veel kinderen van mutanten zijn vaak ook mutanten. Sommige kinderen ontwikkelen ook exact dezelfde krachten als die van hun ouder. Tevens is het zo dat wanneer mutanten familie van elkaar zijn (bijvoorbeeld broer-broer, nicht-neef), de kans groot is dat ze voor elkaars gave immuun zijn. Zo zijn de broers Cyclops en Havok immuun voor elkaars gaven, evenals de zusjes Adrienne, Cordelia en Emma Frost.

Mutanten moeten niet verward worden met mutates (gemuteerden), wiens superkrachten niet zijn aangeboren en ontstaan door externe factoren.

Later in de Mutant Mania zal ik ook in gaan op verschillende mutante krachten, bepaalde categorie mutanten, M-Day, retcons, etc.

Nog een aantal feitjes:

  • In de X-Men #1 (1963) werd voor het eerst het concept van mutanten geïntroduceerd.
  • De eerste bedachte mutant was echter al decennia eerder al geïntroduceerd: Namor the Sub-Mariner (het label “mutant” kreeg hij pas jaren later).
  • Hoewel Namor vaak “the First Mutant” wordt genoemd, is hij dat binnen de Marvel Universe tijdlijn niet. Zover bekend is Selene een van de eerste mutanten (geboren in minstens 10.000 voor Chr). In tegenstelling tot wat mensen denken is Apocalypse jonger dan haar (hij werd geboren in 30 voor Chr).
  • Volgens de recente uitgebrachte House of X #4 waren er voor M-Day en de Genosha genocide 17.508.236 mutanten in de wereld.
  • Het aantal door Marvel bedachte mutanten (dus karakters met een gezicht en naam) loopt tegen de 2000 karakters.
  • De Externals zijn een groep langlevende (bijna onsterfelijke) mutanten, wiens onsterfelijkheid niet tot hun superkracht behoort. Ze komen pas erachter als ze langer blijven te leven dan normaal of als ze na ernstige verwondingen, ziektes en dergelijke niet dood gaan. Bekende Externals zijn o.a.. Selene, Crule, Candra en Gideon.
  • De Neo zien zichzelf als een soort zijtak van mutanten, maar zijn in feit hele krachtige mutanten die zich lang afzijdig hebben gehouden van de maatschappij.
  • De Twelve zijn twaalf belangrijke krachtige mutanten, die in de toekomst bekend staan om hun belangrijke lot als mutantenredders. De Twelve zijn: Professor X, Magneto, Cyclops, Phoenix, Storm, Polaris, Sunfire, Iceman, Cable (die hen bijeen moest brengen), Bishop, Mikhail Rasputin en de Living Monolith. Hun missie blijkt om Apocalypse’s lust naar ultieme kracht te verhinderen te zijn. Ironisch genoeg was het later Apocalypse, die de Twelve oprichtte om hen te gebruiken voor zijn Celestial machine om nog krachtiger te kunnen worden.
  • Proto-Mutants zijn een soort “vroegere” vorm van mutanten die minder geëvolueerde x-genen hebben.

Tot slot nog een lijst met een aantal bekende teams, communities en organisaties die (bijna volledig) uit mutanten bestaan: the 198, Acolytes, Alliance of Evil, Arena, Askani Clan, Brotherhood of Evil Mutants, Brotherhood (X’s), Dark X-Men, Dawn of the White Light, Euro-Trash, Excalibur, Excalibur (Genosha), Exiles, Externals, Fallen Angels, Femme Fatales, Freedom Force, Gene Nation, Generation X, Gladatiors, Hellions, Hell’s Belles, Horsemen of Apocalypse, Hounds, the Lights, Marauders, Morlocks, Mount Haven, Mutant Force, Mutant Liberation Front, Mutant Underground of Singapore, Nasty Boys, Neo, Marauders, New Hellions, New X-Men, Neyaphem, Oasis (2099), O-Force, Omega Gang, Press Gang, Resistants, Shadow-X, the Six (Mutant X), SURF, Thunderiders/Team America, Twelve, Upstarts, Weapon X (X-Men), Weapon X (Program), Wild Boys (2099), Wolverines, X-Cell, X-Club, X-Corporation, X-Corps, X-Factor, X-Factor Investigations, X-Force, X-Humed, X-Men, X-Men 2099, X-Nation (2099), X-Patriots, X-Peditioners (2099), X-People (MC2), X-Ranch, XSE, X-Statix, X-Terminators, X-Treme Sanctions Executive, XUE, Young X-Men