Mailen met Gunnar Hansen

Scroll naar beneden na de foto voor het in NL vertaalde interview

Na een zeer geslaagde editie van New Star Con III. En een uitermate leuk gesprek. Is hier dan het speciaal voor Top Of The Flops beloofde interview van Gunnar Hansen bekend van o.a. zijn rol als Leatherface in de originele Texas Chainsaw Massacre.

Ik was en ben er dol enthousiast over. En ik hoop dat jullie je er ook een beetje mee vermaken.

What made you want to be an actor in horror movies?
Actually I never had a goal of acting in horror movies. I was newly out of graduate school, working as a carpenter, and heard that there were some filmmakers in Austin and that they were looking for someone to play the killer. I interviewed for the role because I thought it would be interesting to work in a movie. That movie was “The Texas Chainsaw Massacre.” Its success led to other roles, and because the people who knew of me were making horror movies, that’s what I worked on.

Did you always want te be an actor?
No, I never did. I was in a couple of school plays as a young boy and I hated it. I was very shy and did not like to be in front of people.

What are your favourite kind of movies and could you name a few titles?
I like all kinds of movies. Some of my favorites are “Chinatown,” “Silent Running,” “The Haunting” (1961 original), “Blade Runner,” “Ran,” ”

If you would rate your character and your acting in Texas Chainsaw Massacre, what would be the rate and how do you define it?
I think that Leatherface is one of the most horrifying characters in horror movies. He is almost human — but not quite. He is also unknowable — for all we know, if we pull off his mask, there might be nothing under it. As for my acting, I leave it to others to judge that.

With which Texas Chainsaw Massacre actors did you get along most?
Allen Danziger (“Jerry”)and Ed Neal (“Hitchhiker”) became good friends after we made the movie. Over time I got to know Marilyn Burns (“Sally”) and Jim Seidow (“The Cook”)better. And then, in recent years, I got to know Paul Partain (“Franklin”) — he was a great guy. I also keep up with Teri McMinn (“Pam”)and Bill Vale (“Kirk”), though I do not see them often because they live on the west coast. Other than actors, I also became good friends with Bob Burns, the genius art director. We have all kept in close contact over the years, though sadly, Jim, Bob and Paul have all recently died.

Did you put aspects of yourself into the character of Leatherface?
No

Was it difficult to play the part of Leatherface?
It was physically very difficult because of the physicality of the character and the conditions under which we shot (long hours, Texas summer heat). Mentally, though, it was not difficult — once I had figured out who he was and how I was going to represent him physically. So I suppose the mental difficulty mostly came before the filming, when I had to work very hard to figure him out and create a physical representation for him.

I see you sporting a beard on every picture and in every movie. I assume you shaved for TCM. Was this a difficult thing to do?
Yes, I did have a beard before film. But, no, it was not difficult to shave it off.

Looking back, what is the most fulfilling aspect of Texas Chainsaw Massacre for you?
It was the experience of working in an environment in which everyone was very good at what he did and everyone was giving his best effort. I had never been in that circumstance before — I liked it and wanted to do the same myself.

Often Leatherface, Jason Voorhees and Freddy Krueger are viewed as the 3 ultimate movie maniacs. What is your opinion about this? And who is your favourite?
I agree with that. Leatherface is my favorite, of course.

You’ve also played parts in many other movies. Does it bother you that most people don’t know that?
No, it’s fine. “Chainsaw” was bigger and more successful than any of the others, so it of course dominates people’s awareness. I am surprised now and then, though, when a supposedly hard core horror fan does not know that I have worked on other movies. I mean, who wouldn’t love “Hollywood Chainsaw Hookers?”

Is there any movie you’ve ever played in that you regret being a part of?
No.

Which movie is the worst ever, according to you?
Probably “Demon Lover,” which I acted in a couple of years after “Chainsaw.” There was another one, “Exploding Angel,” which was never released, so I can’t be sure whether it would have won my vote as worst.

What do you think of the Texas Chainsaw Massacre remake that was recently released?
I did not like it much. I think it missed the point of the original and reduced itself to being a bloodbath, instead of a dark psychological horror, like the original.

And what are your feelings towards the prequel that has been announced?
I have no opinion of the movie at this point — I know nothing about it. I am not impressed with the idea of doing endless sequels in general — it seems as if they are motivated by money, not by a desire to make a great movie.

Which character do you really want to play and why that one?
I would like to play a viking, even if it’s just one in the background hoisting a horn full of mead. This really is just a result of my background.

You also write, next to acting. What are you currently working on and could you tell us something about it?
Actually, writing has always been my primary work. Right now I am writing the script for a documentary film that I am directing for the Passamaquoddy Indians of Maine. Otherwise, I co-wrote (with Gary Jones), the script for “The Last Horror Picture Show,” which has been optioned and which we hope will go into production later this year. Kane Hodder (“Jason”) and Robert
Englund (“Freddie”) have agreed to be in it, and the three of us will play the killers.

Are there other things not related to movies that you like to do?
I enjoy photography and sailing.

How was your visit to The Netherlands. Have you been here before?
I enjoyed it very much, though unfortunately I did not get to see much of it. I have been to The Netherlands once before, when I was a teenager. My family stayed in Amsterdam for a couple of days.

Thanks for your time.

gunnar_hansen_interview_en_01_0

Wat heeft u eigenlijk geroepen om mee te spelen in horror films?
Ik heb er eigenlijk nooit naar gestreefd om acteur in horror films te zijn. I kwam net van de middelbare school en werkte als een timmerman toen ik te horen kreeg dat er een paar filmmakers in Austin waren die nog iemand zochten om de moordenaar te spelen in hun film. Ik ben naar een interview gegaan om de rol te krijgen omdat ik dacht dat het wel interessant zou zijn om in een film te spelen. Die film werd ‘The Texas Chainsaw Massacre’. Het succes van die film heeft geleid tot andere rollen en omdat de mensen die me kenden horror films maakten, was dat waar ik aan werkte.

Wou u eigenlijk altijd al acteur worden?
Nee, nooit. Ik heb meegedaan aan een aantal toneelstukken op school in mijn jonge jaren maar ik haatte het. Ik was erg verlegen en hield er niet van om voor veel mensen te moeten staan.

Naar wat voor soort films kijkt u zelf het liefst en wat zijn uw lievelingstitels?
Ik houd van alle soorten films. Een paar van mijn favorieten zijn “Chinatown”, “Silent Running”, “The Haunting” (het origineel uit 1961), “Blade Runner”, “Ran”.

Als u uw rol en acteerwerk in TCM een cijfer moest geven, wat zou dan het cijfer zijn en welke norm zou u hanteren ?
Ik denk dat Leaterhface een van de meest angstaanjagende karakters is in horror films. Hij is bijna menselijk – maar niet helemaal. Hij is ook onbekend – voor zo ver wij weten zit er niets onder zijn masker wanneer we het er af zouden trekken. Voor wat betreft mijn acteerprestaties, ik laat het aan anderen over om daar een oordeel over te vellen.

Met welke mede TCM-acteurs kon u het het beste vinden?
Allen Danziger (“Jerry”) en Ed Neal (“Hitchhiker”) zijn goede vrienden van me geworden nadat we de film hebben gemaakt. Na verloop van tijd leerde ik Marilyn Burns (“Sally”) en Jim Seidow (“The Cook”) beter kennen. En recent heb ik Paul Partain beter leren kennen (“Franklin”) – hij was een geweldig persoon. Ik houd ook contact met Teri McGinn (“Pam”) en Bill Vale (“Kirk”) ook al zie ik hen niet vaak omdat ze aan de westkust wonen. Naast de acteurs ben ik ook goede vrienden geworden met Bob Burns, de geniale art director. We hebben allemaal nauw contact met elkaar gehouden door de jaren heen maar helaas zijn Jim, Bob en Paul inmiddels overleden.

Heeft u aspecten van u zelf gebruikt in het karakter Leatherface?
Nee.

Was het moeilijk om deze rol te spelen?
Lichamelijk was het erg moeilijk gezien de fysieke toestand van het karakter en de omstandigheden waaronder we filmden (lange dagen, de zomerse hitte van Texas). Mentaal gezien was het echter niet moeilijk – zodra ik eenmaal door had wie hij was en hoe ik hem neer zou zetten in de fysieke zin. Ik denk dat, mentaal gezien, het het moeilijkst was voordat we begonnen met filmen omdat ik hard heb moeten werken om hem te doorgronden en om hem fysiek gestalte te geven.

Op elke foto/film zie ik u met baard. Ik neem aan dat u tijdens TCM de baard afgeschoren had. Vond u dit moeilijk?
Dat klopt, ik had inderdaad een baard voordat we aan de film begonnen. Maar ik vond het niet moeilijk die af te scheren.

Wat geeft u achteraf gezien de meeste voldoening aan TCM?
Het was een ervaring om te werken in een omgeving waarin iedereen goed was in wat hij/zij deed en iedereen deed zijn/haar uiterste best. Ik had zo’n situatie nog niet eerder meegemaakt – ik hield ervan en wou het zelf ook op die manier doen.

Vaak worden Leatherface, Jason Voorhees en Freddy Krueger als de 3 ultieme movie maniacs gezien. Hoe kijkt u hier zelf tegenaan? En wie is uw favoriet?
Daar ben ik wel mee eens. Uiteraard is Leatherface mijn favoriet.

U heeft ook in vele andere films gespeeld. Vind u het erg dat de meeste mensen daar geen weet van hebben?
Nee, daar heb ik geen problemen mee. “Chainsaw” was groter en had meer succes dan de anderen dus het is niet meer dan normaal dat de meeste mensen niet verder kijken. Wat me wel verrast is dat, zo af en toe, een zogenaamde hardcore horror fan niet weet dat ik ook in andere films heb gespeeld. Ik bedoel, wie houdt er nu niet van “Hollywood Chainsaw Hookers?”

Van de films waar u ooit in heeft gespeeld, zit er daar 1 tussen waar u echt spijt van heeft dat u er aan mee hebt gewerkt?
Nee.

Wat is naar uw mening de slechtste film ooit?
Waarschijnlijk “Demon Lover” waarin ik gespeeld heb een aantal jaren na “Chainsaw”. Er was ook een andere film, “Exploding Angel”, maar die is nooit uitgebracht dus kan ik niet met zekerheid zeggen of deze mijn stem als slechtste film zou krijgen.

Wat vond u van de TCM-remake die pas uit is gekomen?
Ik vind de film niet zo goed. Naar mijn mening mist het de essentie van het origineel en is het teruggebracht tot een bloedbad in plaats van een donkere psychologische horrorfilm, zoals het origineel.

En hoe kijkt u aan tegen de prequel die aangekondigd is?
Ik heb op dit moment geen mening over die film – ik weet er niets van af. Over het algemeen genomen ben ik niet onder de indruk van het idee om eindeloos vervolgen te maken – de motivatie voor dat soort films lijkt meer bij geld te liggen dan bij het maken van een goede film.

Wat voor rol zou u nu echt graag willen spelen, en waarom nou juist die rol?
Ik zou graag een viking willen spelen, zelfs al is het er een in de achtergrond met een hoorn vol mede in z’n handen. Dit is niet meer dan een resultaat van mijn achtergrond.

Naast acteren schrijft u ook. Wat is momenteel hetgeen waar u mee bezig bent? En kunt u daar wat meer over vertellen?
Eigenlijk is schrijven mijn voornaamste werk. Op dit moment werk ik aan een script voor een documentaire die ik regisseer voor de Passamaquoddy indianen van Maine. Verder schrijf ik samen met Gary Jones het script voor “The Last Horror Picture Show” waarvan we hopen dat deze later dit jaar in productie wordt gebracht. Kane Hodder (“Jason”) en Robert Englund (“Freddy”) hebben toegezegd mee te spelen en wij drieën spelen de moordenaars.

Zijn er andere niet aan film gerelateerde dingen die u leuk vind om te doen?
Ik houd van fotografie en zeilen.

Wat vond u van uw bezoek aan Nederland? En was u er al eerder geweest?
Ik heb er erg van genoten, alhoewel ik helaas niet veel heb kunnen zien. Ik ben één keer eerder in Nederland geweest toen ik nog een tiener was. Mijn familie verbleef toen een paar dagen in Amsterdam.

Bedankt voor uw tijd.