The Social Network

Poster voor de film "The Social Network"

The Social Network

De wereld is een dorp geworden, dankzij hyves en facebook. Vooral dit laatste sociale netwerk heeft er wereldwijd voor gezorgd dat de globalisering ook op het terrein van vriendschap zijn intrede heeft gemaakt. Wat eerste begon als studentikoze grap is uitgelopen op een miljarden bedrijf dat mensen